top of page

תרומות

תודה על רצונכם לתרום,

תרומות מוכרות לצרכי מס בישראל.

 לתרומות לעמותת שלום ביננו ולתרומות ישירות לבתי חב"ד לחצו למטה

לתרומות לעמותת שלום ביננו

לתרומות לעמותת שלום ביננו בהוראת קבע

תרומה למשפחות נזקקות

לתרומה לבית חב"ד ואראנסי

לתרומה לבית חב"ד ואראנסי בהוראת קבע

לתרומה לבית חב"ד דלהי

לתרומה לבית חב"ד דלהיי בהוראת קבע

לתרומה לבית חב"ד מנלי

לתרומה לבית חב"ד מנלי בהוראת קבע

לתרומה לבית חב"ד סרילנקה מידנצ'יק

לתרומה לבית חב"ד סרילנקה מידנצ'יק בהוראת קבע

לתרומה לבית חב"ד סרילנקה קרומבי

לתרומה לבית חב"ד סרילנקה קרומבי בהוראת קבע

ללתרומה לבית חב"ד חופי סרילנקה

לתרומה לבית חב"ד חופי סרילנקה בהוראת קבע

לתרומה לבית חב"ד פלאיה מקסיקו

לתרומה לבית חב"ד פלאיה מקסיקו בהוראת קבע

לתרומה לבית חב"ד לה הודו

לתרומה לבית חב"ד לה הודו בהוראת קבע

לתרומה לבית חב"ד (בי ג'י סי) פיליפינים

לתרומה לבית חב"ד פיליפינים (בי ג'י סי) פיליפינים בהוראת קבע

לתרומה לבית חב"ד גואטמלה

לתרומה לבית חב"ד גואטמלה בהוראת קבע

תרומה לבית חב"ד אדיס אבבה

תרומה לבית חב"ד אדיס אבבה בהו"ק

לתרומה לבית חב"ד בליז

לתרומה לבית חב"ד בליז בהוראת קבע

לתרומה לבית חב"ד ס.קריסטובל צ'יאפאס מקסיקו

לתרומה לבית חב"ד ס.קריסטובל צ'יאפאס מקסיקו בהוראת קבע

לתרומות לבית חב"ד לה פאז בוליביה

לתרומות לבית חב"ד לה פאז בוליביה בהוראת קבע

לתרומות לבית חב"ד ניו זילנד

לתרומות לבית חב"ד בהוראת קבע ניו זילנד

לתרומות לבית חב"ד קוזומל (חב"ד למטייל)

לתרומות לבית חב"ד קוזומל בהוראת קבע (חב"ד למטייל)

לתרומות לבית חב"ד סן פדרו גוואטמלה

לתרומות לבית חב"ד סן פדרו גוואטמלה בהוראת קבע

לתרומות לבית חב"ד בליז

לתרומות לבית חב"ד בליז בהוראת קבע

לתרומות לבית חב"ד ווטה קנאל

לתרומות לבית חב"ד ווטה קנאל בהוראת קבע

לתרומות לבית חב"ד פנמה

לתרומות לבית חב"ד פנמה בהוראת קבע

לתרומות לבית חב"ד ניקרגוואה

לתרומות לבית חב"ד ניקרגוואה בהוראת קבע

לתרומות לבית חב"ד מדגין קולומביה

לתרומות לבית חב"ד מדגין קולומביה בהוראת קבע

לתרומות לבית חב"ד טולום

לתרומות לבית חב"ד טולום בהוראת קבע

לתרומות לבית חבד קולומביה מארק ביגיו

לתרומות לבית חבד קולומביה מארק ביגיו בהוראת קבע

לתרומה לבית קאסר דווי

לתרומה לבית חב"ד קאסר דווי בהוראת קבע

לתרומה לבית חב"ד פונה

לתרומה לבית חבד פונה בהוראת קבע

bottom of page